RSS

Category Archives: เรื่องเล่าจากห้องศิลปะ

วงดนตรีคุรุมิตรแบนด์ กับงานเกษียณ

This slideshow requires JavaScript.

วงดนตรีคุรุมิตรแบนด์ กับงานเกษียณ

วงดนตรีคุรุมิตรแบนด์ เป็นวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้ รวมตัวกันครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2553 เพื่อเล่นในงานเกษียณอายุราชการ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด ผอ.ศิริพงษ์  ไพศาลสุวรรณ สมาชิกในวงดนตรีคุรุมิตรแบนด์ เป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต่อจากนั้นมาก็รับเล่นตามงานเกษียณ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานสังสรรค์  สไตล์ดนตรีเป็นเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง เพื่อชีวิต และไทยสากลตามยุคสมัย

 

ป้ายกำกับ: ,

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านตาอุด

This slideshow requires JavaScript.

 

 

ป้ายกำกับ:

ครั้งแรกกับ GIMP

This slideshow requires JavaScript.

 

 

ป้ายกำกับ:

ลองวาดเล่นๆจากคอมพิวเตอร์

 

ป้ายกำกับ:

ครูปัญญ์ชลี ครูสุรชัย ย้ายคืนถิ่น

 

ป้ายกำกับ:

งานแต่งเพื่อน ณ นางรอง

This slideshow requires JavaScript.

 

ป้ายกำกับ:

นิทรรศการศิลปะ มรภ.สุรินทร์

This slideshow requires JavaScript.

 

 

ป้ายกำกับ: