RSS

ตัวอย่าง

26 มิ.ย.

ระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๑

 

๑.      ก่อนเข้าห้องให้นักเรียนถอดรองเท้าวางบนชั้นวางให้เรียบร้อย หรือกรณีที่ชั้นวางเต็มให้

วางเรียงที่ด้านล่างให้เรียบร้อย

๒.    เมื่อนักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วพบว่าเครื่องหรืออุปกรณ์

ที่ใช้ชำรุด มีปัญหาการใช้งานให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ผู้สอนโดยด่วน 

๓.    ห้ามติดตั้งดาวน์โหลดหรือคัดลอก เคลื่อนย้ายโปรแกรม ทุกประเภทลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยไม่ได้รับอนุญาต

๔.    ห้ามถอดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์                   

๕.    ในกรณีที่ผู้สอนอนุญาตให้เล่นเกม หรือใช้อินเตอร์เน็ตจะอนุญาต ดังนี้

     –  กรณีเล่นเกมส์ให้นักเรียนเล่นเกมบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และเป็นเกมส์ที่เหมาะสมด้านคุณธรรม

        จริยธรรมหรือเป็นเกมส์ที่ไม่เน้นความรุนแรง 

     –  กรณีเล่นอินเตอร์เน็ต  ไม่เปิดเว็บที่ไม่เหมาะสม และไม่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทุกประเภท

        โดยไม่ได้รับอนุญาต

๖.     ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการในช่วงที่มีกิจกรรมโรงรียน ดังนี้   

     –  สอบกลางภาค / ปลายภาค  ,  กีฬาสี  ,  ลูกเสือ

     *  หลังจากกิจกรรมอนุญาตให้ใช้ได้ตามปกติ

๗.    ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม น้ำเปล่า เข้ามารับประทานในห้อง

๘.    ในกรณีที่นักเรียนใช้บริการในช่วงที่มีการเรียนการสอนของวิชาอื่น นักเรียนจะต้องมี

แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ก่อนมาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๙.     รักษามารยาท คำพูด ความประพฤติต่อผู้ให้บริการ

 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: