RSS

พิธีมอบและเปิดห้องน้ำ

กองทัพบก โดย ททบ.5  “สร้างสุขา เพื่อเด็กไทย”  ทำพิธีมอบและเปิดห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านตาอุด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   วันที่  12  ธันวาคม  2556

 

 

 

ป้ายกำกับ:

น้ำท่วมโรงเรียนบ้านตาอุด

สรุปภาพเหตุการณ์น้ำท่วมโรงเรียนบ้านตาอุดและตำบลตาอุด  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2556

 

ป้ายกำกับ: , ,

วันแม่แห่งชาติ 2556

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2556  โรงเรียนบ้านตาอุด  วันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ.2556

 

 

ป้ายกำกับ: , , ,

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖

 

วันแม่แห่งชาติ

 

ป้ายกำกับ:

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2556  โรงเรียนบ้านตาอุด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลกตลอดเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และรู้จักภาษาไทยมากขึ้นโดยมี  รองผู้อำนวยการเด่นพงษ์  ไพศาลสุวรรณ  มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในวันที่  31  กรกฎาคม  2556  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาอุด

 

 

ป้ายกำกับ: ,

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านตาอุด  วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

ป้ายกำกับ: ,

ความงดงามของตาอุดจากรุ่น…สู่…รุ่น

โรงเรียนบ้านตาอุด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2  “ความงดงามของตาอุดจากรุ่น…สู่…รุ่น”  ขึ้นในวันที่  18 มีนาคม  พ.ศ. 2556 เพื่อแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ป้ายกำกับ: ,